Erasmus+ Educație, Formare, Tineret și Sport 2014-2020 - Asociația Europa Digitală
↑ Sus

Erasmus+ Educație, Formare, Tineret și Sport 2014-2020

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educațieformare, tineret și sport în perioada 2014-2020.

erasmus-educa-ie-formare-tineret-i-sport-2014-2020

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 – 2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor  oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât nivelul precedent al cheltuielilor din perioada 2007-2013 și reflectă importanța pe care UE o acordă acestor domenii și angajamentul de a investi în ele.

 

Programul Erasmus+ propune 3 tipuri de acțiuni-cheie prin care se pot finanța proiecte:

 

AC1 Proiectele de mobilitate?

Sunt acele proiecte instituţionale prin care se realizează activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale). Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing.
Mai multe informații pentru organizații pot fi găsite AICI.

Buget 

Bugetul în România alocat în 2017 pentru proiecte de mobilitate este de 50.326.698 euro.

 

AC 2 Proiectele de parteneriat strategic?

Sunt acele proiecte care creează “punți” de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Având în vedere faptul că în cazul proiectelor de mobilitate accentul este legat de dezvoltarea persoanelor (fie beneficiari, fie personal al organizațiilor implicate), parteneriatele strategice le completează în mod natural prin accentul care cade în special pe dezvoltare organizațională.

Mai multe informații pentru organizații pot fi găsite AICI.

Bugetul în România alocat în 2017 pentru proiecte de parteneriat strategic este de 17.347.345 euro.

 

AC 3 Proiectele de dialog structurat?

Aceste proiecte promovează dialogul structurat ca instrument folosit de tineri pentru a-și face vocea auzita cu privire la modul în care trebuie să fie elaborate și puse în aplicare politicile de tineret la nivel european prin interacțiunea cu factorii de decizie (locali, regionali, naționali, europeni). 

Mai multe informații pentru organizații pot fi găsite AICI.

Bugetul în România alocat în 2017 pentru proiecte de dialog structurat este de 276.182 euro.

 

TERMENE LIMITĂ

Acțiunea cheie 1 (AC1) – Proiecte de mobilitate

04.10.2017 (ora 12.00, ora Bruxelles-ului) pentru domeniul tineret

Acțiunea cheie 2 (AC2) – Parteneriate strategice

04.10.2017 (ora 12.00, ora Bruxelles-ului) pentru domeniul tineret

Acțiunea cheie 3 (AC3) – Dialog structurat

04.10.2017 (ora 12.00, ora Bruxelles-ului).
IMPORTANT
Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe notificarea din Ghidul programului referitoare la ora la care se închide procesul, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului), adică ora locală 13.00; orice candidatură trimisă după această oră va fi automat respinsă de sistemul electronic!

 

Domeniu: Educatie, Sport

Termen limita: 04/10/2017

Buget: 276.182,00 EURO

Finantator: Uniunea Europeană

 

[su_table]

Descarca Aplicatia pentru mobil GRANT ONG

Aplicația include notificări push în momentul listării unui nou grant, și oferă posibilitatea filtrării după domeniile vizate de finanțatori.


appstore
google-play

[/su_table]Aplică online pentru un website gratuit

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Măsura 102

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.