Măsura 101 – “Școala Mea pe Internet” - Asociația Europa Digitală
↑ Sus

Măsura 101 – “Școala Mea pe Internet”

Sesiunea 3

Asociaţia Europa Digitalã în vederea respectãrii prevederilor, Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã, şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de acces public; în acest sens vã invitã sã participaţi la programul „Şcoala Mea pe Internet”, program care include proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi gazduirea în mod GRATUIT a paginii de internet ale instituţiilor de invãţãmânt preuniversitare, prin Mãsura 101. Începând cu data de 15.10.2014 toate instituţiile şcolare din învãţãmântul preuniversitar beneficiazã de sprijin în implementarea GRATUITĂ a paginii de internet în baza Mãsurii  101 adoptatã de Asociaţia Europa Digitalã.

1.. Obiectivele Programului „Şcoala Mea pe Internet”:

 • integrarea sistemelor TIC în educaţie
 • creşterea vizibilitãţii instituţiilor la nivel naţional şi internaţional, în vederea accesãrii de Fonduri Europene prin MCTI/ ONG/ Fundaţii/ Programele Comisiei Europene/ eTwinning/ Euroscola/ U4Energy
 • facilitarea interacţiunii şi a comunicãrii între instituţiile de invãţãmant, elevi şi cadre didactice
 • stimularea cooperarii şi mobilitãţii între instituţiile şi sistemele educaţionale, în scopul modernizãrii şi adaptãrii sistemelor de învãţãmânt şi formare profesională din Europa
 • stimularea elevilor şi profesorilor în utilizarea internetului, o componenta esenţialã în dezvoltarea pe plan profesional a acestora

2. De ce are nevoie şcoala de o paginã de internet?

 • respecta legislaţia în vigoare
 • oferã transparenţã, credibilitate şi dezvoltare durabilã
 • încurajeazã utilizarea internetului de catre profesori şi elevi
 • ţine la curent comunitatea cu activitãţile şi evenimentele realizate şi cele propuse
 • creşte vizibilitatea instituţiei de învãţãmânt în rândul comunitãţii
 • este o modalitate ieftinã şi eficientã de a promova şcoala
 • site-ul web poate fi accesat 24/7 din orice colţ al lumii
 • oferã autonomie prin autoadministrarea site-ului.

3. Descrierea platformei programului “Şcoala Mea pe Internet”:

 • Informaţii cu privire la unitatea de învãţãmânt
 • Informaţii cu privire la „Testele nationale”
 • Informaţii cu privire la „Inscrierea in clasa pregatitoare”
 • Informaţii cu privire la „Admiterea în ciclul gimnazial şi liceal”
 • Informaţii cu privire la „Circumscripţiile şcolare”, „Telefonul TelVerde”
 • actualizare continuã conform dispoziţiilor Ministerului Educatiei Naţionale
 • actualizare continuã conform dispoziţiilor Inspectoratelor Şcolare Judeţene – ISJ”Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, se organizează la nivel județean, și acționează pentru realizarea obiectivelor educaționale prevăzute de Legea Educației în domeniul învățământului preuniversitar.” – Lista inspectoratelor școlare aici: https://www.edu.ro/inspectorate-scolare-judetene
 • concept grafic modern conform specificului local disponibil la adresa: www.europadigitala.ro/planse-masura-101/
 • alocarea în mod GRATUIT a unui nume de domeniu.info ex: http://georgevalsanamara.info/
 • platformã de administrare cu interfaţã intuitivã care permite adaugarea şi modificarea paginilor/datelor/documentelor/pozelor foarte uşor de cãtre beneficiar
 • implementare “modul traducere automatã” în orice limbã
 • postare materiale foto-video, documente, programa scolarã, catedre, discipline, etc., nelimitat
 • modul de cautare informaţii în întreaga bazã de date a paginii de internet
 • modul de comunicare interactiv cu vizitatorii site-ului, Facebook
 • gãzduire paginã de internet GRATUIT
 • suport tehnic privind administrarea paginii de internet.

4. Criterii de eligibilitate:

 • instituţia este situatã in zona ruralã – 20 puncte
 • instituţia are inregistraţi în anul şcolar 2014-2015 minim 150 elevi – 20 puncte
 • persoana responsabilã în vederea implementãrii Mãsurii 101 are studii superioare – 20 puncte
 • institutia  detine cel putin un calculator cu conexiune la internet – 20 puncte

5. Criterii de evaluare:

 • fiecare rãspuns pozitiv se puncteazã cu 20 de puncte.
 • punctaj minim 40 de puncte

6. Modalitate de aplicare la Programul “Şcoala Mea pe Internet”

Fiecare dosar va conţine urmatoarele documente (disponibile aici) :

 • Formular de aplicare (Formular tip ED 12), completat, semnat şi stampilat de cãtre reprezentantul instituţiei şcolare
 • copie CIF instituţie şcolarã
 • Curriculum Vitae (persoana delegatã pentru implementarea Programului)
 • Formular adeziune membru Asociaţia Europa Digitalã (Document tip ED 14)
 • OPIS (Formular tip ED 13), semnat şi stampilat de cãtre reprezentantul instituţiei.

7. Termene finale

 • dosarele care însumeazã punctajul de acceptare vor fi aprobate dupã criteriul “primul venit, primul servit”
 • rãspunsul va fi comunicat cãtre instituţie în 5 zile de la data primirii dosarului
 • termen de implementare program: 60 de zile de la data aprobãrii dosarului

8. Numãr de proiecte disponibile: 2400 la nivel naţional (distribuite egal pe cele 8 microregiuni de dezvoltare), conform Mãsurii 101 adoptatã de Asociaţia Europa Digitalã

Dosarul va fi expediat in 2 exemplare la adresa: str. Donath nr. 114/8 Cluj Napoca, Cluj, 400293 Asociaţia Europa Digitalã cu menţiunea “Comisia de selecţie a proiectelor Mãsurii 101″. * Asociatia Europa Digitala este un beneficiar al programului Google Ad Grants. Programul Google Ad Grants susține organizațiile non-profit înregistrate care împărtășesc filosofia Google cu privire la serviciile aduse comunității, pentru a ajuta lumea în domenii precum știința și tehnologia, educația, sănătatea publică la nivel mondial, mediul înconjurător, promovarea tinerilor și arta. Google Ad Grants este un program de publicitate în natură, care oferă publicitate gratuită online unor organizații non-profit prin Google AdWords.Aplică online pentru un website gratuit

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Măsura 102

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.