Scopul asociației - Asociația Europa Digitală
↑ Sus

Scopul asociației

 • Proiectarea, dezvoltarea şi implementarea de pagini de internet pentru instituţii publice, instituţii de invăţământ, instituţii non-guvernamentale, instituţiile Bisericii
 • Proiectarea, dezvoltarea si implementarea de pagini de internet pentru societăţi comerciale in evoluţie sau dezvoltare
 • Creşterea capacităţii cadrelor didactice şi a elevilor de a utiliza instrumente/servicii digitale pentru îmbunătăţirea învăţării şi a orientării şcolare şi profesionale a elevilor si profesorilor
 • Creşterea calităţii proceselor de predare/învăţare prin facilitarea accesului cadrelor didactice şi elevilor la resurse şi servicii digitale pentru evaluarea/ autoevaluarea performanţelor, a dezvoltării personale şi a perspectivelor privind evoluţia în carieră a acestora
 • Modernizarea sistemului de educaţie şi formare iniţială şi continuă prin îmbunătăţirea formării personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vederea asigurării unei mai bune corelări a educaţiei şi formării profesionale iniţiale cu nevoile pieţei muncii şi ale societăţii bazate pe cunoaştere
 • Formarea cadrelor didactice preuniversitare şi a elevilor in domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare – învăţare- evaluare în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii
 • Crearea premiselor pentru implementarea unei Burse pentru Proiecte europene şi naţionale prin susţinerea şi dezvoltarea unui centru de informare cu privire la necesităţile specifice si punctuale ale instituţiilor preuniversitare unde vor avea acces ONG-uri, Fundatii Umanitare, Mediul Business, Mediul Academic.
 • Realizarea unei Pieţe Online de Management pentru Proiectele Europene
 • Realizarea unui Centru pentru Forumuri prin intermendiul cărora se oferă o serie de mijloace de comunicare, informaţii şi ştiri referitoare la sistemul de învăţământ din România, informatii utile atat profesorilor cât si elevilor.
 • Facilitarea interacţiunii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din regiuni diferite cu scopul realizării de acţiuni comune
 • Asigurarea egalităţii de şansă
 • Strategie de descentralizare a învățământului preuniversitar – POSDRU 1/1.1/S/8
 • Publicarea raportului anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001
pornobi.net
filmxxx.live
filmeporno.sex
filmexxx.vip


Aplică online pentru un website gratuit

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Măsura 102

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.